facebook advancednet
adv.Small adv.Small 1
39,99 zł
adv.Small 2
15,00 zł
adv.Small 3
25,00 zł
adv.Medium adv.Medium 1
30,00 zł
adv.Medium 2
45,00 zł
adv.Medium 3
60,00 zł
adv.Pro adv.Pro 1
123,00 zł
adv.Pro 2
184,50 zł
adv.Limited adv.Limited
40,00 zł
Opcje dodatkowe Cennik opcji
Certyfikaty RapidSSL RapidSSL
75,00 zł
RapidSSL Wildcard
640,00 zł
RapidSSL FreeSSL
0,00 zł
Certyfikaty GeoTrust QuickSSL Basic
340,00 zł
QuickSSL Premium
550,00 zł
True BusinessID
550,00 zł
True BusinessID Wildcard
2000,00 zł
True BusinessID + EV
1050,00 zł
Power Server ID
1800,00 zł
SSL 30 Day Trial
0,00 zł
Certyfikaty VeriSign Secure Site
1730,00 zł
Secure Site Pro
3950,00 zł
Secure Site + EV
3950,00 zł
Secure Site Pro + EV
6800,00 zł
Certyfikaty Thawte SSL 123
430,00 zł
adv.Biznes 1
40,00 zł
adv.Biznes 2
80,00 zł
adv.Biznes 3
160,00 zł
Opcje dodatkowe Cennik opcji
adv.Reseller 1
110,00 zł
adv.Reseller 2
220,00 zł
adv.Reseller 3
330,00 zł
Opcje dodatkowe Cennik opcji
adv.Dedi adv.Dedi 1
470,00 zł
adv.Dedi 2
560,00 zł
adv.Dedi 3
1150,00 zł
adv.Dedi 4
1320,00 zł
adv.Dedi SSD adv.Dedi SSD 1
510,00 zł
adv.Dedi SSD 2
620,00 zł
adv.Dedi SSD 3
1350,00 zł
adv.Dedi SSD 4
1450,00 zł
adv.Dedi 2CPU adv.Dedi 2CPU 1
1400,00 zł
adv.Dedi 2CPU 2
1650,00 zł
adv.Dedi 2CPU 3
2400,00 zł
adv.VPS 1
270,00 zł
adv.VPS 2
159,90 zł
adv.VPS 3
100,00 zł
Opcje dodatkowe Cennik opcji
Zarejestruj domenę Cenniki Rejestracje Odnowienia Opcje i testy Cesja i transfer
Pozostała oferta Realizacje stron www
Aktualności
 • Przepisy o ochronie danych osobowych
  20.04.2018
  W maju bieżącego roku w życie wejdą przepisy tzw.
 • Awaria w dniu 3 lutego 2018
  04.02.2018
  W dniu wczorajszym, tj.
 • Nowa oferta serwerów dedykowanych
  13.09.2017
  Pierwsza od ponad dwóch lat aktualizacja oferty serwerów dedykowanych. Dzięki współpracy z serwerownią zlokalizowaną w Polsce, prezentujemy Państwu zupełnie nową ofertę serwerów dedykowanych. Podzielone zostały one na trzy grupy: adv.Dedi, adv.Dedi SSD oraz adv.Dedi 2CPU. Pierwsza grupa to serwery klasyczne, z szerokim spektrum zastosowań.Druga grupa to serwery dysponujące dyskami SSD w różnej konfiguracji.Natomiast trzecia grupa to serwery wyposażone w dwa procesory po 12 rdzeni (+HT) każdy.
Koszyk

Twój koszyk jest pusty
Logowanie


Partnerzy

Kup meble z darmową dostawą w stylowo-mieszkam.pl
Płatności on-line
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 15.05.2010r.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza zasady korzystania z usług firmy AdvancedNet.
2. Usługodawcą jest AdvancedNet Adam Milczarek z siedzibą przy ul. Spokojna 10, 87-100 Toruń, REGON: 340704249, NIP: PL8792349945, zwany dalej AdvancedNet.
3. Regulamin określa warunki oraz zakres korzystania z serwisów internetowych oraz świadczonych usług przez AdvancedNet.
4. Klient - podmiot zlecający świadczenie usługi poprzez zarejestrowanie się w serwisie i akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą czy zawodową.
6. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Treści zamieszczone w serwisach internetowych AdvancedNet są własnością AdvancedNet, chyba że napisano inaczej.
8. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisach AdvancedNet, w części lub całości, wyłącznie za zgodą właścicieli tych treści.
9. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane w procesie rejestracji i zamawiania usług.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług. Zawieranie umowy

1. AdvancedNet świadczy usługi w zakresie:
a) usług hostingowych,
b) usług serwerów wirtualnych,
c) usług serwerów dedykowanych,
d) rejestracji domen internetowych i usług powiązanych z obsługą domen,
e) projektowania serwisów internetowych
f) innych, niezwiązanych z działalnością internetową.
2. Zamawianie usług odbywa się drogą elektroniczną, w szczególnośc przy użyciu panelu Klienta znajdującego się w serwisach AdvancedNet.
3. Panel Klienta umożliwia:
a) wgląd do danych osobowych i ich edycję,
b) dostęp do wykupionych usług hostingowych,
c) dostęp do wykupionych domen internetowych i edycji ich parametrów,
d) sprawdzanie terminów ważności wykupionych usług
3. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania wpłaty przez Klienta na konto bankowe pierwszej opłaty abonamentowej w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, kwoty określonej w aktualnym cenniku.
4. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zakupu domeny internetowej (rejestracja) następuje dopiero po dokonaniu wpłaty na konto bankowe AdvancedNet za usługę. W przypadku pozostałych usług, usługa uruchamiana jest w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym.
5. Klient zawiera umowę na czas określony, zgodny z zamówieniem (na okres miesiąca bądź roku).
6. Umowa zostaje zakończona po upływie terminu końcowego okresu abonamentowego lub w chwili wyczerpania przydzielonego limitu transferu danych dla konta. W przypadku abonamentu rocznego, usługa jest zawieszana do końca miesiąca kalendarzowego.
7. Możliwe jest odwieszenie usługi poprzez dokupienie dodatkowego pakietu transferu danych. Usługa zostaje odwieszona z dniem zaksięgowania wpłaty na koncie AdvancedNet.

III. Płatności

1. Abonent dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w ciągu 14 dni od zamówienia usługi, na rachunek bankowy AdvancedNet, lub poprzez płatność on-line karta płatniczą i e-przelewem.
2. Datą zapłaty jest zawsze data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AdvancedNet, pod warunkiem iż wpłacona jest pełna kwota.
3. AdvancedNet poinformuje Abonenta o upływającym terminie płatności oraz zbliżającym się końcu okresu abonamentowego nie później niż 7 dni przed datą końcową danego terminu.
4. W przypadku nieopłacenia usługi przez Klienta, AdvancedNet ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi na rzecz Klienta bez dodatkowej odpowiedzialności. Brak wpłaty po terminie 7 dni skutkuje rozwiązaniem umowy z Klientem i usunięcie wszelkich danych z serwerów AdvancedNet bez ponoszenia przez AdvancedNet z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


IV. Wykonywanie umowy

1. Abonent ma prawo do konfiguracji usług w zakresie określonym w specyfikacji usługi (udostępnionej w serwisach AdvancedNet) oraz w zakresie funkcjonalnym Panelu Administracyjnego. AdvancedNet nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń (w szczególności stosowaniem domyślnych haseł dostępowych do usług).
2. Abonent nie może wykorzystywać usług:
a) w sposób niezgodny z polskim prawem, w szczególności do obrażania osób trecich, szerzenia rasizmu, nienawiści, publikowania treści pornograficznych,
b) w szczególności usług hostingu, w sposób uniemożliwiający bądź zakłócający korzystanie z zasobów systemowych oraz sprzętowych, takich jak czas procesora, zużycie pamięci RAM,
c) w celu prowadzenia serwisów warezowych i torrentowych (udostępniających pliki chronione prawami autorskimi, do których Abonent praw nie posiada oraz pomoc w uzyskaniu tych plików),
d) w celu przechowywania kopii danych (duże archiwa nie związane z serwisami utrzymywanymi na serwerach AdvancedNet),
e) w celu udostępniania innym seriwsom, nie znajdującym się na serwerach AdvancedNet, zdjęć, plików, usług takich jak bazy danych czy duże skrypty CGI
f) w celu rozsyłania SPAMu (niechcianych wiadomości) drogą e-mailową
g) w celu tworzenia sieci P2M (wymiany plików poprzez pocztę e-mail)
3. Zmiana pakietu usługi hostingowej (na mniejszą oraz na większą) odbywa się bezpłatnie na pisemną prośbę Abonenta w dowolnym momencie trwania umowy. W przypadku zmiany pakietu na wyższy (droższy) Abonent zobowiązany jest, po przeliczeniu różnicy w kosztach przez AdvancedNet, do uiszczenia różnicy w cenie. W przypadku zmiany pakietu na niższy, AdvancedNet nie zwraca różnicy w cenie, zmiana w cenie uwzględniona zostanie po upływie opłaconego okresu abonamentowego.
4. W ramach pakietów hostingowych (grupy Small, Medium, Pro) zabroniona jest odsprzedaż przez Klienta części usług osobom trzecim (tzw. reselling).
5. W ramach serwerów dedykowanych dopuszczalna jest reinstalacja systemu operacyjnego maksymalnie 5 razy w ciągu okresu abonamentowego. Kolejne reinstalacje są płatne zgodnie z cennikiem świadczenia usług.
6. AdvancedNet zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia Regulaminu usług przez Abonenta.
7. AdvancedNet zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia usług, jeśli zaistnieje taka konieczność, np. wymiana podzespołów serwera, a także w sytuacji zdarzeń losowych (awaria sprzętu, zdarzenia losowe takie jak przerwa w dostawie prądu bądź usterki związane z połączeniami internetowymi).
8. AdvancedNet nie odpowiada za awarie mające miejsce w serwerowniach, w których zlokalizowane są serwery firmowe oraz Klientów, oraz wynikające z tego tytułu przerwy w świadczeniu usług.
9. Abonent ma prawo do zakończenia korzystania z usługi w dowolnym momencie, lecz nie jest to równoznaczne z wypowiedzenim umowy. Aby wypowiedzieć umowę, Abonent zobowiązany jest pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
10. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni w przypadku serwerów dedykowanych, w przypadku usług hostingowych jest to także 30 dni.
11. Rezygnacja z korzystania z usługi nie wiąże się ze zwrotem wpłaconych pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.
12. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
13. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą AdvancedNet na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty opłaty abonamentowej w wysokości równej jednemu okresowi (miesiąc, pół roku, rok), na jaki zawarta jest umowa o świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
14. AdvancedNet ma prawo do odmowy, zawieszenia świadczenia usług lub zerwania umowy o świadczenie usług zawartej z Abonentem, gdy Abonent narusza (lub nie spełnia) postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. Reklamacje

1. Reklamacja, dotycząca jakości świadczonych przez AdvancedNet usług, powinna być składana w formie pisemnej przez Abonenta i powinna zawierać informacje:
a) dane Abonenta, umożliwiające jego identyfikację,
b) rodzaj usługi i nazwa, której dotyczy reklamacja,
c) powód reklamacji,
d) uzasadnienie reklamacji.
Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Abonenta i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
2. AdvancedNet zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji oraz zobowiązuje się do określenia sposobu rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie w sytuacji, kiedy Abonent wykorzystuje usługę w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. W takiej sytuacji Abonent nie ma możliwości dochodzić swoich praw wynikających z zapisów Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach licząc od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej AdvancedNet.pl.
2. Abonent zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w sytuacji, gdy wprowadzone zostaną do niego zapisy zmieniające charakter usług bądź inne znaczące zmiany.

adv.Small 1

 • hosting wirtualny
 • powierzchnia: 500MB
 • Transfer miesięczny: bez limitu
 • DirectAdmin PL
 • subdomeny bez limitu
Już za 79,99 zł
(65,03 zł)
rocznie! Zobacz więcej!

adv.Small 2

 • hosting wirtualny
 • powierzchnia: 2GB
 • Transfer miesięczny: bez limitu
 • DirectAdmin PL
 • subdomeny bez limitu
Już za 15,00 zł
(12,20 zł)
miesięcznie! Zobacz więcej!

adv.Small 3

 • hosting wirtualny
 • powierzchnia: 5GB
 • Transfer miesięczny: bez limitu
 • DirectAdmin PL
 • konta e-mail bez limitu
Już za 199,99 zł
(162,59 zł)
rocznie! Zobacz więcej!